storefy-ohikulkijalaskenta

Haluatko konkreettista dataa myymäläsi suorituskyvystä suhteessa sen asiakaspotentiaaliin? Tiedätkö, miten myymäläsi vertautuu muihin myymälöihin erilaisilla tehokkuuden mittareilla? Oletko kiinnostunut vertailemaan eri esillepanojen tai kampanjoiden vetovoimaa? Useimmat ketjuliiketoimintaa harjoittavat yritykset haluavat.

Selvitä myymäläsi todellinen asiakaspotentiaali

Kuinka paljon ihmisiä kulkee myymäläsi ohitse ja moniko heistä tulee sisälle? Jos tiedät sen, saat yhden myymäläsi tärkeimmistä tunnusluvuista eli sisään konvertoituvien asiakkaiden lukumäärän. Tätä konversiota seuraamalla voit paremmin ymmärtää, mistä erot eri myymälöiden myynnin välillä johtuvat. Kassadata kertoo kyllä, miten kauppa käy, mutta tiedätkö, mitkä kampanjat saavat asiakkaan pysähtymään ja astumaan sisään myymälään?

Ohikulkijalaskenta tuottaa numeerista dataa myymäläpinnassa ja sen läheisyydessä tapahtuvasta asiakkaiden ja vielä potentiaalisten asiakkaiden käyttäytymisestä

Saat vastauksen muiden muassa näihin kysymyksiin:

 • Mikä kampanja toimii ja vetää asiakkaan myymälään?
 • Kuinka moni asiakas on kulloinkin brändiviestisi vaikutusalueella?
 • Moniko huomaa viestin ja jää myymälän läheisyyteen?
 • Kuinka suuri prosentti potentiaalisista asiakkaista tulee sisään myymälään?
 • Mikä on asiakaskuntasi demografia
 • Onko myymälän esillepanomuutoksilla tai kampanjoilla oikeasti vaikutusta?
 • Miten verrata eri markkinointiviestien toimivuutta (A/B-testaus)?
 • Miten myymälöiden, kauppapaikkojen ja kaupunkien väliset erot näkyvät?

GDPR-vaatimusten mukainen

Järjestelmä on rakennettu alusta alkaen täyttämään kaikki tietosuojavaatimukset. Ohikulkijalaskenta tapahtuu kameran sisäisellä neuroverkkoprosessorilla eli mitään henkilöä yksilöiviä tietoja ei kamerasta lähde eteenpäin. Järjestelmä tuottaa ainoastaan henkilölaskennan tulokset, anonyymiä demografiatietoa sekä henkilöiden koordinaatit.

Ymmärrä myymäläsi asiakasdemografia

Ohikulkijalaskenta kerää myös asiakkaiden demografiatietoa eli tiedät, mikä on myymälään tulevien asiakkaiden ikä- ja sukupuolijakauma.

Yhdistettynä muuhun järjestelmän tuottamaan tietoon, voit muodostaa selkeän kuvan siitä, millaisia asiakkaita myymälässä mihinkin aikaan on. Tämä data tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi markkinointiviestisi tarkempaan kohdentamiseen.

Testaa, mikä toimii

Muutatko myymälän esillepanoa tai somistuksia, mutta et tiedä, mikä vaikuttaa asiakkaisiin? Tiedätkö varmasti, mikä kampanjoistasi herättää eniten kiinnostusta?

Järjestelmän ansiosta klassinen A/B-testaus onnistuu vaivattomasti ja antaa helposti verrattavaa dataa. Mittaamalla myymälään konvertoituvien asiakkaiden määrää voit todentaa, mikä toimii ja mikä ei – vieläpä kohdedemografiassasi.

Suunnittele paremmin palveleva myymälän layout

Myymälän layoutilla on suuri vaikutus asiakaskokemukseen ja ennen kaikkea myyntiin.

Kun tiedät kerätyn datan perusteella, mihin tietty asiakasryhmä suuntaa kulkunsa tullessaan myymälään, voit suunnitella tilan ja esillepanot entistä myyvemmiksi.

Aktivoi storefy-näytöt tai soita audioviesti

Liittämällä ohikulkijalaskentaan storefy:n interaktiiviset näytöt voit herättää ohikulkijan tai sisään tulevan asiakkaan mielenkiinnon. Voit tarjota sopivaa sisältöä asiakkaalle iän ja sukupuolen mukaan ja seurata asiakkaan matkaa sisälle myymälän, jolloin voit saada varmistuksen viestin vaikuttavuudesta.

Järjestelmä voi myös soittaa aktivoivan ääniviestin, joka käynnistyy, kun asiakas kulkee ohi.

Raportit helposti sähköpostiin

Emme usko, että haluat jälleen yhden analytiikkanäkymän, jonka nähdäkseen pitää erikseen kirjautua ja jossa käydään, kun muistetaan. Sen vuoksi lähetämmekin raportit sähköpostiisi. Voit valita, kuinka usein haluat raportteja saada ja käyttöönottovaiheessa määritetään sinulle tärkeimmät metriikat ja tunnusluvut.

Dokumentit on helppo jakaa organisaation sisällä ja jos kaipaat jotain tiettyä dataa, voit kirjautua analytiikkaan ja hakea tietoa haluamillasi parametreilla.

storefy-järjestelmä ja laitteistot

Toimiva digital signage -järjestelmä koostuu myymälään sijoitettavasta laitteistosta eli storefy-soittimesta ja näytöistä sekä ohjelmistosta, jonka kautta järjestelmää hallitaan. Lisäksi tarvitaan vain sähköä ja nettiyhteys.

Kauttamme aina kuhunkin kohteeseen sopivat ammattinäytöt 24/7-käyttöön: hyllynpäätynäytöt, seinään kiinnitettävät näytöt, toteemit (liikuteltava, lukittava, messuille, tuulikaappiin jne.) ja videoseinäratkaisut.

storefy-laitteisto: storefy-soitin, näytöt, telineet ja kaapelit

Sähköiset hintalaput

ESL eli Electronic Shelf Label on sähköiseen paperiin perustuva näyttö, jonka sisältöä voidaan vaihtaa etänä.

Hintalappu perustuu ePaper / eInk -teknologiaan, jossa paperin kaltaisessa pinnassa on sähköisesti varattuja mikroskooppisen pieniä palloja ja sähkövirralla pallot saadaan kääntämään joko musta tai valkoinen puoli katsojaa kohden

 • hintatiedot / saatavuus / laitteeseen liittyvät kampanjat saadaan päivittymään automaattisesti
 • helppo asennus, ei tarvita johtojen vetoja
 • toimii hyvin kaikenlaisessa valaistuksessa
 • vie sähköä vain kun kuva päivittyy
 • viiden vuoden kesto paristoille

Kosketusnäyttö

Vuoronumeroautomaatin kosketusnäytön käyttöliittymä on täysin räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan. Laitteelle voidaan määrittää myös useita eri jonoja erityyppisiä asiakkaita varten, esimerkiksi kuluttaja- ja yritysasiakkaille omat jononsa. Näyttöön voidaan tuoda muuttuvaa dataa, kuten päivän erikoistarjouksia tai ilmoituksia poikkeavista aukioloajoista.

Asiakkaan kuitti

Asiakas saa kuitissa vuoronumeron lisäksi tiedon jonon pituudesta. Pitkään jonottaneet asiakkaat voidaan palkita esim. kuittikohtaisilla tarjouksilla.

Asiakaspalvelijan käyttöliittymä

Asiakaspalvelija kirjautuu palvelukäyttöliittymään omalla mobiilipäätelaitteellaan. Käyttöliittymä toimii web-selaimella, eikä erillisten ohjelmien asennus ole siis tarpeen. Kutsunapin painamisen jälkeen vuoronumero ilmestyy sekä määritellyille storefy-näytöille että palvelukäyttöliittymään. Lopuksi voidaan täydentää yksityiskohtaisempia lisätietoja palvelutilanteesta: esimerkiksi käynnin syy tai vaikkapa asiakkaalle tarjottu ratkaisu voidaan tilastoida.

Jonotusdatan seuranta ja raportointi

Järjestelmä kerää jonotusdataa ja mahdollistaa jonotusdatan raportoinnin jopa alle tunnin tarkkuudella. Mikäli useampi jono on aktivoituna, näytetään kaikista jonoista sekä jonokohtaiset datat että kumulatiivinen asiakasmäärä. Järjestelmä raportoi jonotusajoista samassa graafissa vuorojen lukumäärän kanssa, jolloin asiakaspaineen tarkka evaluointi onnistuu helposti.

Koska jokaisella asiakaspalvelijalla on omat käyttäjätunnukset järjestelmään, voidaan keskimääräistä palveluaikaa tai päivittäistä asiakasmäärää seurata käyttäjäkohtaisesti. Käyttäjien / myyjien palvelutapahtumista saadaan myyjäkohtaisesti tarkkaa dataa liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

Mahdollisuuksia laidasta laitaan

Interaktiivisten toteutusten kirjo on laaja ja ratkaisut suunnitellaan aina tilaajan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Vuorovaikutteisilla myymäläratkaisuilla asiakas voi esimerkiksi omatoimisesti nopeuttaa asiointiaan tai niiden avulla voidaan luoda kokonaan uutta kysyntää. Interaktiivisuus voi myös synnyttää elämyksiä, jotka rakentavat yrityksen imagoa.

Esimerkkeinä interaktiivisista toteutuksista voidaan mainita erilaisissa tilaisuuksissa olevat kosketusnäytöillä selailtavat kartat, asiakkaan lähestyessä aktivoituvat puhuvat tuote-esittelyt tai vaikkapa interaktiiviset näyteikkunat, joiden sisältöön ja tapahtumiin ohikulkijat voivat itse vaikuttaa.