storefy-sisääntulokaluste

Kun asiakas on tehnyt päätöksen astua sisälle myymälään, hän on jo virittäytynyt tekemään ostopäätöksiä. Entäpä, jos hän saisi heti myymälään tultuaan juuri itselleen parhaiten sopivaa ja häntä puhuttelevaa markkinointiviestintää? Entä, jos voisimme samalla, kun tarjoamme miellyttävän asiointikokemuksen, myös ohjata asiakkaan ostokäyttäytymistä haluamaamme suuntaan?

Se onnistuu storefy-sisääntulokalusteen avulla. Voit tarjota iän ja sukupuolen mukaan kohdistettua markkinointiviestintää ja saada samalla käyttökelpoista dataa, jonka perusteella pystyt päättelemään, millainen viestintä toimii parhaiten.

 

Toimintaperiaate

Kun sisääntulokalusteen demografiakamera havaitsee storefy-näyttöä lähestyvän asiakkaan, se tunnistaa henkilön iän ja sukupuolen ja näyttää demografian mukaista eli tätä asiakasryhmää todennäköisesti kiinnostavaa, relevanttia sisältöä. Sisältö voi olla staattisia videotiedostoja tai sisältö voidaan luoda lennosta ja testata useita erilaisia otsikkojen ja tuotteiden yhdistelmiä.

Lisäksi järjestelmä tuottaa yritykselle tietoa myymälän ohi kulkevista potentiaalisista asiakkaista.

GDPR-vaatimusten mukainen

Järjestelmä on rakennettu alusta alkaen täyttämään kaikki tietosuojavaatimukset. Ohikulkijalaskenta tapahtuu kameran sisäisellä neuroverkkoprosessorilla eli mitään henkilöä yksilöiviä tietoja ei kamerasta lähde eteenpäin. Järjestelmä tuottaa ainoastaan henkilölaskennan tulokset, anonyymiä demografiatietoa sekä henkilöiden koordinaatit.

Ymmärrä myymäläsi asiakasdemografia

Sisääntulokaluste kerää asiakkaiden demografiatietoa eli tiedät, mikä on myymälään tulevien asiakkaiden ikä- ja sukupuolijakauma. Tämä data tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi markkinointiviestisi tarkempaan kohdentamiseen.

Testaa, mikä toimii

Sisääntulokaluste tarjoaa mahdollisuuden testata erilaisten otsikoiden ja tuotteiden yhdistelmillä, mitkä niistä puhuttelevat asiakasta parhaiten.

Opit tunnistamaan, millainen viesti pysäyttää asiakkaasi ja saa heidät tulemaan sisään myymälään.

Kun tiedät, mikä toimii, kasvatat markkinointipintojesi tehokkuutta.

Videota, ääntä, kuvaa

Sisääntulokaluste voi huomioida asiakkaan yhtä hyvin esittämällä videota, näyttämällä kuvia tai soittamalla ääniviestin tai jonkun näiden yhdistelmistä. Oleellista on se, että viestin sisältö ja tyyli ovat aina asiakkaan kohderyhmää puhuttelevaa. Sisältö voi olla ystävällinen tervetulotoivotus, se voi sisältää demografian mukaan kohdennetun, ajankohtaisen markkinointiviestin tai olla puhtaasti informatiivinen. Viestiä on myös helppoa muuttaa aina, kun siihen tulee tarvetta.

Raportit helposti sähköpostiin

Emme usko, että haluat jälleen yhden analytiikkanäkymän, jonka nähdäkseen pitää erikseen kirjautua ja jossa käydään, kun muistetaan. Sen vuoksi lähetämmekin raportit sähköpostiisi. Voit valita, kuinka usein haluat raportteja saada ja käyttöönottovaiheessa määritetään sinulle tärkeimmät metriikat ja tunnusluvut.

Dokumentit on helppo jakaa organisaation sisällä ja jos kaipaat jotain tiettyä dataa, voit kirjautua analytiikkaan ja hakea tietoa haluamillasi parametreilla.

storefy-järjestelmä ja laitteistot

Toimiva digital signage -järjestelmä koostuu myymälään sijoitettavasta laitteistosta eli storefy-soittimesta ja näytöistä sekä ohjelmistosta, jonka kautta järjestelmää hallitaan. Lisäksi tarvitaan vain sähköä ja nettiyhteys.

Kauttamme aina kuhunkin kohteeseen sopivat ammattinäytöt 24/7-käyttöön: hyllynpäätynäytöt, seinään kiinnitettävät näytöt, toteemit (liikuteltava, lukittava, messuille, tuulikaappiin jne.) ja videoseinäratkaisut.

storefy-laitteisto: storefy-soitin, näytöt, telineet ja kaapelit

Sähköiset hintalaput

ESL eli Electronic Shelf Label on sähköiseen paperiin perustuva näyttö, jonka sisältöä voidaan vaihtaa etänä.

Hintalappu perustuu ePaper / eInk -teknologiaan, jossa paperin kaltaisessa pinnassa on sähköisesti varattuja mikroskooppisen pieniä palloja ja sähkövirralla pallot saadaan kääntämään joko musta tai valkoinen puoli katsojaa kohden

  • hintatiedot / saatavuus / laitteeseen liittyvät kampanjat saadaan päivittymään automaattisesti
  • helppo asennus, ei tarvita johtojen vetoja
  • toimii hyvin kaikenlaisessa valaistuksessa
  • vie sähköä vain kun kuva päivittyy
  • viiden vuoden kesto paristoille

Kosketusnäyttö

Vuoronumeroautomaatin kosketusnäytön käyttöliittymä on täysin räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan. Laitteelle voidaan määrittää myös useita eri jonoja erityyppisiä asiakkaita varten, esimerkiksi kuluttaja- ja yritysasiakkaille omat jononsa. Näyttöön voidaan tuoda muuttuvaa dataa, kuten päivän erikoistarjouksia tai ilmoituksia poikkeavista aukioloajoista.

Asiakkaan kuitti

Asiakas saa kuitissa vuoronumeron lisäksi tiedon jonon pituudesta. Pitkään jonottaneet asiakkaat voidaan palkita esim. kuittikohtaisilla tarjouksilla.

Asiakaspalvelijan käyttöliittymä

Asiakaspalvelija kirjautuu palvelukäyttöliittymään omalla mobiilipäätelaitteellaan. Käyttöliittymä toimii web-selaimella, eikä erillisten ohjelmien asennus ole siis tarpeen. Kutsunapin painamisen jälkeen vuoronumero ilmestyy sekä määritellyille storefy-näytöille että palvelukäyttöliittymään. Lopuksi voidaan täydentää yksityiskohtaisempia lisätietoja palvelutilanteesta: esimerkiksi käynnin syy tai vaikkapa asiakkaalle tarjottu ratkaisu voidaan tilastoida.

Jonotusdatan seuranta ja raportointi

Järjestelmä kerää jonotusdataa ja mahdollistaa jonotusdatan raportoinnin jopa alle tunnin tarkkuudella. Mikäli useampi jono on aktivoituna, näytetään kaikista jonoista sekä jonokohtaiset datat että kumulatiivinen asiakasmäärä. Järjestelmä raportoi jonotusajoista samassa graafissa vuorojen lukumäärän kanssa, jolloin asiakaspaineen tarkka evaluointi onnistuu helposti.

Koska jokaisella asiakaspalvelijalla on omat käyttäjätunnukset järjestelmään, voidaan keskimääräistä palveluaikaa tai päivittäistä asiakasmäärää seurata käyttäjäkohtaisesti. Käyttäjien / myyjien palvelutapahtumista saadaan myyjäkohtaisesti tarkkaa dataa liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

Mahdollisuuksia laidasta laitaan

Interaktiivisten toteutusten kirjo on laaja ja ratkaisut suunnitellaan aina tilaajan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Vuorovaikutteisilla myymäläratkaisuilla asiakas voi esimerkiksi omatoimisesti nopeuttaa asiointiaan tai niiden avulla voidaan luoda kokonaan uutta kysyntää. Interaktiivisuus voi myös synnyttää elämyksiä, jotka rakentavat yrityksen imagoa.

Esimerkkeinä interaktiivisista toteutuksista voidaan mainita erilaisissa tilaisuuksissa olevat kosketusnäytöillä selailtavat kartat, asiakkaan lähestyessä aktivoituvat puhuvat tuote-esittelyt tai vaikkapa interaktiiviset näyteikkunat, joiden sisältöön ja tapahtumiin ohikulkijat voivat itse vaikuttaa.