Mainosnäytön nettiyhteys? Huomioi nämä asiat!

Jotta kaikki hienot asiat, joita digital signage järjestelmä voi tarjota, toteutuisivat, tarvitaan mainosnäyttö ja nettiyhteys. Mitä asioita nettiyhteyden valinnassa tulisi ottaa huomioon?

27.6.2024

Ennen kuin mennään varsinaiseen otsikon aiheeseen, pohjustetaan hiukan asian taustoja, joihin liittyy käsite IoT eli Internet of Things, esineiden internet. IoT:n avulla fyysisiä laitteita, kuten vaikka kodinkone, auto, pakettiautomaatti tai myymälässä oleva mainosnäyttö voidaan liittää nettiin. Tieto liikkuu verkon yli laitteiden välillä ja laitteet voivat toimia itsenäisesti tai laajemman kokonaisuuden osana.

Mainosnäytöissä nettiyhteys mahdollistaa muun muassa näytöllä esitettävän sisällön lisäämisen, poistamisen ja ajastamisen. Mutta nettiyhteyksiä on erilaisia. Mikä niistä sopii parhaiten mainosnäyttöön?

Kiinteä, WiFi vai mobiiliverkko?

Todettakoon heti kärkeen, että on hyvin todennäköistä, että myymäläsi nykyinen verkkoyhteys soveltuu joko sellaisenaan tai pienin säädöin mainosnäyttöjen nettiyhteydeksi. Kuitenkin, koska erilaisilla liittymätyypeillä on omat hyvät ja huonot puolensa, käydään ne tässä läpi nimenomaan mainosnäytön kannalta tarkasteltuna.

Kiinteä verkko

 • Kiinteä verkko on usein toimintavarmin ratkaisu, sillä verkkoyhteyden nopeus ei juurikaan vaihtele.
 • Miinuksena on kiinteyden mukanaan tuoma riippuvuus sähkö- ja verkkoliitännöistä. Jos rasioita ei ole valmiiksi sopivissa paikoissa, joista laitteeseen tulevat johdot saadaan siististi vedettyä, vaaditaan sähköasentajaa.

WiFi

 • Langaton WiFi-verkko on helpoin toteuttaa, koska laitteisiin ei tarvitse vetää johtoja ja sen myötä laitteita voi myös vapaasti liikutella ja vaihtaa niiden paikkaa.
 • Yleisesti käytössä olevat ”visitor-verkot” harvemmin soveltuvat tällaiseen käyttöön, vaikka ne aluksi saattaisivatkin toimia. Niissä voidaan vaatia tietyn ajan kuluttua tai datamäärän täytyttyä kirjautumista, mitä IoT-laitteet eivät pysty tekemään, koska ei ole mitään käyttäjää suorittamassa kirjautumista. Lisäksi käytössä olevaa kaistaa usein rajoitetaan, joten vaikka laite olisikin verkossa, se ei riitä sisältöjen päivittämiseen.

Mobiiliverkko

 • Näppärä ratkaisu siirrettävyyden kannalta, kunhan käytettävissä on osaamista laitteiden ja liittymien valinnassa ja niiden hallinnoinnissa.
 • Mobiiliverkko on parhaimmillaan shop-in-shop sekä pop-up-tyyppisissä ratkaisuissa, sillä verkon järjestäminen kolmannen osapuolen tiloissa voi olla kallista ja vaikeaa.
 • DS-näytöille vaadittava siirrettävän datan määrä on noin 1–2 Gt kuukaudessa per laite.
 • Mobiiliverkon nopeus on tärkeä huomioon otettava asia. Kaikissa saatavissa olevissa mobiililiittymissä kaista ei riitä digital signagen tarpeisiin. Riittävä nopeus on 4G/LTE ~100 Megaa.

Yrityksen tai konsernin verkko

 • Vaikka IoT-laitteen, kuten mainosnäytön, saisi liitettyä kiinteästi tai langattomasti yrityksen sisäverkkoon, sitä ei useinkaan kannata tehdä. Ylimääräisten laitteiden yhdistäminen avaa turhaan mahdollisia hyökkäyspintoja kriittiseen infraan. 

Kiinteä, WiFi vai mobiiliverkko?

Todettakoon heti kärkeen, että on hyvin todennäköistä, että myymäläsi nykyinen verkkoyhteys soveltuu joko sellaisenaan tai pienin säädöin mainosnäyttöjen nettiyhteydeksi. Kuitenkin, koska erilaisilla liittymätyypeillä on omat hyvät ja huonot puolensa, käydään ne tässä läpi nimenomaan mainosnäytön kannalta tarkasteltuna.

Kiinteä verkko

 • Kiinteä verkko on usein toimintavarmin ratkaisu, sillä verkkoyhteyden nopeus ei juurikaan vaihtele.
 • Miinuksena on kiinteyden mukanaan tuoma riippuvuus sähkö- ja verkkoliitännöistä. Jos rasioita ei ole valmiiksi sopivissa paikoissa, joista laitteeseen tulevat johdot saadaan siististi vedettyä, vaaditaan sähköasentajaa.

WiFi

 • Langaton WiFi-verkko on helpoin toteuttaa, koska laitteisiin ei tarvitse vetää johtoja ja sen myötä laitteita voi myös vapaasti liikutella ja vaihtaa niiden paikkaa.
 • Yleisesti käytössä olevat ”visitor-verkot” harvemmin soveltuvat tällaiseen käyttöön, vaikka ne aluksi saattaisivatkin toimia. Niissä voidaan vaatia tietyn ajan kuluttua tai datamäärän täytyttyä kirjautumista, mitä IoT-laitteet eivät pysty tekemään, koska ei ole mitään käyttäjää suorittamassa kirjautumista. Lisäksi käytössä olevaa kaistaa usein rajoitetaan, joten vaikka laite olisikin verkossa, se ei riitä sisältöjen päivittämiseen.

Mobiiliverkko

 • Näppärä ratkaisu siirrettävyyden kannalta, kunhan käytettävissä on osaamista laitteiden ja liittymien valinnassa ja niiden hallinnoinnissa.
 • Mobiiliverkko on parhaimmillaan shop-in-shop sekä pop-up-tyyppisissä ratkaisuissa, sillä verkon järjestäminen kolmannen osapuolen tiloissa voi olla kallista ja vaikeaa.
 • DS-näytöille vaadittava siirrettävän datan määrä on noin 1–2 Gt kuukaudessa per laite.
 • Mobiiliverkon nopeus on tärkeä huomioon otettava asia. Kaikissa saatavissa olevissa mobiililiittymissä kaista ei riitä digital signagen tarpeisiin. Riittävä nopeus on 4G/LTE ~100 Megaa.

Yrityksen tai konsernin verkko

 • Vaikka IoT-laitteen, kuten mainosnäytön, saisi liitettyä kiinteästi tai langattomasti yrityksen sisäverkkoon, sitä ei useinkaan kannata tehdä. Ylimääräisten laitteiden yhdistäminen avaa turhaan mahdollisia hyökkäyspintoja kriittiseen infraan. 

Mainosnäyttö, nettiyhteys ja tietoturva

Kun dataa liikkuu verkossa, tietoturvasta huolehtiminen on välttämätöntä. Jos se ei ole kunnossa, altistutaan riskeille, jotka voivat aiheuttaa mainehaittaa yritykselle ja brändille. 

Monenlaisilla motiiveilla liikkeellä oleva hyökkääjä voi syytää myymälän näytöille ruudun täydeltä asiatonta tai loukkaavaa sisältöä. Huonoimmassa tapauksessa laitteet ovat vielä maantieteellisesti hajallaan ja hyökkääjä voi tehdä normaalitilaan palautumisesta tarkoituksellisesti vaikeaa. 

Jotta tilanteeseen, jossa joudutaan ratkaisemaan jo käynnissä olevia ongelmia, ei edes jouduta, kannattaa tietoturva laittaa kuntoon. Järjestelmään murtautumisesta pitää tehdä käytännössä mahdotonta. Ratkaisuksi käy esimerkiksi digital signage -kumppanin toimittama VPN-yhteys, jolloin laitteisiin ei pääse käsiksi julkisesta verkosta.

Mikä sitten on paras?

Kuten edellä on jo käynyt ilmi, kaikissa liittymätyypeissä on omat etunsa. Oleellisimmat tekijät valinnassa ovat tietoturvan jälkeen näyttöjen sijoittelu. Tulevatko näytöt olemaan pysyvästi samoilla paikoilla vai onko niiden liikuttelulle tarvetta.

Tietoturvan kannalta on suositeltavaa, että mainosnäytöt ovat verkossa, joka on oma, mutta eri kuin yrityksen tai konsernin verkko, ja että kyseessä on VPN-yhteys, kuten tietoturvaa käsittelevässä osiossa todettiin. 

Itse verkkoyhteys voi olla joko kiinteä tai mobiili, ja tässä kuvaan astuu mukaan näyttöjen sijoittelu. Jos näytöt ovat vakiopaikoilla, voidaan käyttää kiinteää yhteyttä ja nauttia sen tuomasta tasalaatuisesta nopeudesta. Jos taas näyttöjen paikkaa halutaan vaihdella, mobiiliverkko tarjoaa sen mahdollisuuden. 

Jos haluat tietää lisää mainosnäyttöjen nettiyhteyksistä tai digital signage -järjestelmästä ylipäätään, ota meihin yhteyttä, joko yhteydenottolomakkeen kautta tai puhelimitse.