Mitä tarkoittaa digital signage?

Englanninkielinen termi digital signage tai sen lyhenteenä käytetty DS tulevat nykyään yhä useammin vastaan, kun puhutaan myymälöissä tai julkisissa tiloissa tapahtuvasta markkinoinnista. Mistä termissä on kyse ja mitä kaikkea siihen kuuluu? Miten se hyödyttää minua ja pitäisikö minun olla siitä tietoinen tai jopa kiinnostunut?

12.3.2024

Digital signage viittaa tiivistetysti ilmaistuna erilaisten näyttöjen käyttöön informaation ja mainosten esittämisessä digitaalisessa muodossa. Näytöt ovat esimerkiksi osa myymälöiden, kauppakeskusten, ravintoloiden, lentokenttien tai muiden tilojen sisustusta.

Näyttöjen tehtävä riippuu täysin siitä, millaisiin tiloihin ne on sijoitettu ja mikä on tarve, johon ne vastaavat. Kaupoissa ja kauppakeskuksissa pääasiallinen tehtävä on esittää monenlaista markkinointiviestintää eli tietoa tarjouksista, uutuuksista, tuotteista tai palveluista, tuotteiden esillepanon yhteydessä myös niiden hinnoista. Julkisissa tiloissa näytöt voivat huolehtia tiedottamisesta ja opastamisesta.

Digitaalisen markkinoinnin ylivoimatekijät

Digital signage tarjoaa lukuisia hyötyjä suhteessa perinteisiin tai aikaisemmin käytössä olleisiin viestintämenetelmiin. Keskeisimpiä niistä ovat

Digitaalisella mainosnäytöllä esitettävät sisällöt voidaan myös ajastaa. Erilaisiin kampanjoihin liittyvät mainokset voidaan syöttää järjestelmään ja määritellä esitettäväksi tarkalleen kampanjan voimassaolon ajan ja mikä tärkeintä, loppumaan, kun kampanja päättyy. Henkilökunnan ei tarvitse vaihtaa mainoksia kampanjoiden vaihtuessa, eikä vääriä mainoksia jää kummittelemaan.

Lue myös: Miten teen hyvää myymälämarkkinointia? Ota digital signage avuksi!

Kohdennettu ja joustava viestintä tuo tehoa ja säästöä

Myös mainonnan tai viestinnän kohdentaminen on enemmän kuin helppoa. Sisältöjä voi esimerkiksi ajastaa vuorokauden sisällä vastaamaan eri kellonaikoina vallitseviin tarpeisiin. Elintarvikeliike voi aamulla ja aamupäivällä näyttää lounasta etsiville tarjouksia einesaterioista ja take away -ruoista, iltapäivällä ruokavinkkejä ja ennen sulkemisaikaa kertoa viime hetken tuotealennuksista.

Nopea päivitettävyys antaa mahdollisuuden reagoida muuttuneisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin. Tarjoustuote voi esimerkiksi loppua kesken ja tilalle pitää tarjota jotain muuta. Joskus taas jostain ilmaantuu odottamaton paikka lisämyynnille ja tilanne haluttaisiin hyödyntää. Puhtaasti viestintäkäytössä digital signage -näytöillä voidaan kertoa muuttuneista aikatauluista, missä huoneessa kukakin lääkäri ottaa vastaan tai antaa nopeasti ihmisille toimintaohjeita yllättävissä tilanteissa.

Interaktiivisuus tuottaa parempia asiakaskokemuksia ja lisää myyntiä

Digital signagen ominaisuuksiin voi kuulua myös interaktiivisuus eli vuorovaikutteisuus. Näytöt voivat esimerkiksi auttaa asiakasta löytämään itselleen parhaiten sopivan tuotteen suoran tai välillisen datan perusteella. Esillepanon yhteydessä olevan intuitiivisen kosketusnäytön avulla asiakas voi etsiä tietoa haluamastaan tuotteesta, vertailla tarjolla olevia vaihtoehtoja tai tutustua myymälän koko valikoimaan (endless aisle).

DS-järjestelmä voi myös hyödyntää erilaisia sensoreita, joiden antaman tiedon pohjalta järjestelmä osaa tarjota relevanttia tietoa ja vieläpä oikea-aikaisesti. Esimerkiksi asiakkaan ottaessa tuotteen käteensä tarkastellakseen sitä lähemmin, tuotteessa oleva sensori saa lähellä olevan näytön esittämään tarkempaa tietoa kyseisestä tuotteesta, kertomaan mahdollisista tarjouksista ja ehdottamaan vaikkapa käyttöyhteystuotteita.

Digital signage on myymälämarkkinoinnin moniosaaja.

Hyvin suunniteltu ja luotettavasti toimiva digital signage -järjestelmä on oikein käytettynä yrityksen asiakasrajapinnassa toimiva moniosaaja. Se houkuttelee asiakkaita, välittää tietoa, parantaa asiakaskokemusta ja rakentaa yrityksen brändiä. Ja kaiken tämän se tekee nopeammin ja tehokkaammin kuin perinteiset myymäläpinnassa tapahtuvan markkinointiviestinnän menetelmät. Parhaimmillaan jopa automatisoidusti.