Miten teen hyvää myymälämarkkinointia? Ota digital signage avuksi!

Digital signage -järjestelmä on erinomainen työkalu myymälätiloissa tapahtuvaan markkinointiviestintään. Kuitenkin vasta sisältö ratkaisee, miten tehokasta markkinointi on.

29.4.2024

Jos sinulla on mainosnäyttö tai -näyttöjä myymälässä, kannattaa satsata myös sisältöön. Tässä artikkelissa käydään läpi joitakin mainonnan sisältöön, sen erottuvuuteen sekä tehokkuuden optimointiin liittyviä asioita, jotka huomioon ottamalla voit tehdä hyvää ja toimivaa myymälämarkkinointia.

Jos sinulla ei vielä ole mainosnäyttöjä myymälässä, lue artikkelimme Miten hankin ensimmäisen digital signage -järjestelmän?

Kuuluuko mainosnäytöillä esittää brändillistä vai taktista mainontaa?

Brändillinen mainonta keskittyy brändin tunnettuuden ja arvon rakentamiseen pitkällä tähtäyksellä, kun taas taktinen mainonta pyrkii suoraan vaikuttamaan myyntiin ja toimii usein lyhyellä aikavälillä. Mainosnäytöt soveltuvat hyvin kumpaankin ja niitä kannattaakin vaihdella sopivassa suhteessa. Tarjousmainonta on houkuttelevaa, koska sen teho on helposti mitattavissa, mutta on tärkeää myös ylläpitää ja kasvattaa brändin tunnettuutta, jotta brändi pysyy asiakkaiden top of mindissa. Brändimainonnalla myös rakennetaan asiakkaiden tunneyhteyttä yritykseen ja sen tuotteisiin.

Hyödynnä digital signagen pysäytysvoima

DS-näytöllä esitettävä, visuaalisesti kiinnostava sisältö saa asiakkaan hidastamaan kulkuaan ja usein jopa pysähtymään. Hyödyntämällä tätä pysäytysvoimaa näyttöjen ja esillepanojen sijoittelussa, voit ohjata asiakkaan mielenkiintoa haluamiisi tuotteisiin ja saada hänet tutkimaan myymälää lisää.

Tavoitteena on kasvattaa asiakkaan viipymää eli sitä aikaa, jonka hän käyttää myymälässä tarjontaan tutustuen. Pidempi aika tuotteen parissa synnyttää emotionaalisen siteen, joka parantaa ostomahdollisuutta, kun asiakas alkaa nähdä itsensä tuotteen käyttäjänä.

Tähän päästäksesi kannattaa pyrkiä tarjoamaan lisäarvoa tuottavia sisältöjä, jotka asiakas kokee paitsi mielenkiintoisiksi, myös hyödyllisiksi. Esimerkkejä hyvästä sisällöstä ovat esimerkiksi videot tuotteen käytöstä, esittelyt käyttöä täydentävistä tai parantavista tuotteista sekä mahdolliset erilaiset tuotevariaatiot. Mikäli käytössä on interaktiivisia infonäyttöjä, asiakkaalle voidaan tarjota mahdollisuus itse etsiä juuri häntä kiinnostavaa sisältöä tuotteesta.

Lue myös artikkelimme: 5 hyötyä, jotka saat, kun hankit digital signage -mainosnäytön myymälään.

Pidä mainosviestit lyhyinä ja kohdennettuina

Tämän päivän ihmisten sanotaan olevan haluttomia lukemaan pitkiä tekstejä, mutta digital signage -näytöillä asiat voidaan esittää kiinnostavasti. Kuitenkin, koska tila digital signage -näytöillä on rajallinen ja asiakkaan sisällön lukemiseen käyttämä aika usein lyhyt, pidä mainosviestisi lyhyinä ja ytimekkäinä.

Keskity oleelliseen viestiin ja välitä se selkeästi ja tehokkaasti. Räätälöi mainossisältö kohderyhmän mukaan. Käytä viestejä ja tarjouksia, jotka ovat relevantteja ja kiinnostavia kohdeyleisöllesi.

Digital signage -näytöillä käytettävän mainosmateriaalin kestolla on merkitystä asiakkaiden huomion säilyttämisessä. Liian pitkäkestoinen materiaali voi menettää tehonsa, kun taas liian lyhytkestoinen materiaali ei välttämättä ehdi välittää viestiä tehokkaasti. On tärkeää löytää sopiva tasapaino materiaalin keston ja viestin välillä.

Hyödynnä liikkuvaa sisältöä

Käytä animaatioita ja liikkuvaa sisältöä, kuten videoita, luodaksesi visuaalista kiinnostavuutta. Liikkuva sisältö auttaa erottumaan ja herättämään huomiota vilkkaassa ympäristössä. Liikkuva kuva kiinnittää ihmisten huomion tutkitusti jopa 400 % tehokkaammin kuin liikkumaton. Tätä ylivoimatekijää ei kannata jättää hyödyntämättä.

Lue lisää: Liikkuva kuva tuli A-ständeihin.

Testaa mikä toimii mainosnäytöillä

Digitaaliset mainosnäytöt mahdollistavat vaivattoman markkinointisisältöjen optimoinnin. Näytöillä voidaan suorittaa yksinkertaista A/B-testausta eli esittämällä ajallisesti rajattuina aikoina kahta tai useampaa erilaista sisältöä ja verrata sitten näiden vaikutusta myyntiin. Näin voidaan jatkuvalla testaamisella kehittää markkinointia koko ajan parempaan ja tehokkaampaan suuntaan.

Sisältöjen lisäksi voidaan testata, kumpi toimii myymälätiloissa paremmin, pystymallinen vai vaakamallinen markkinointisisältö. Myymälätilojen layout, esillepanojen muoto sekä itse tuote vaikuttavat siihen, missä muodossa mainontaa kannattaa esittää.
Kokemuksemme mukaan pystynäyttö toimii myymälämarkkinoinnissa paremmin.

Päivitä sisältö säännöllisesti

Jokaisen myymälän tavoitteena on luoda uskollinen asiakaskunta, joka palaa myymälään yhä uudelleen ja uudelleen. Tämä asettaa vaatimuksia mainossisällön uudistumiselle. Pitkään pyörineet mainokset eivät enää kiinnitä asiakkaiden huomiota, mikäli nämä ovat nähneet ne jo moneen kertaan. Asiakkaiden kiinnostus pitää herättää yhä uudelleen, joten sisältöä pitää päivittää säännöllisesti. Digital signage -järjestelmä antaa sille erinomaiset mahdollisuudet.

Myymälässä tapahtuu koko ajan jotain; myyntiin tulee uutuuksia, kampanjoita käynnistyy, tapahtumia järjestetään. Kaikista ajankohtaisista asioista kannattaa kertoa heti ja reaaliajassa.

Säännöllisellä päivitysrytmillä on myös imagollinen vaikutus. Tuore sisältö herättää paremmin huomiota ja vaikuttaa positiivisesti mielikuvaan brändistä. Mainonnan jatkuva uudistuminen viestii asiakkaille, että myymälä on aktiivinen ja kiinnostunut tarjoamaan ajankohtaista ja relevanttia sisältöä. Se taas auttaa säilyttämään kilpailuedun muihin saman alan toimijoihin nähden.