5 hyötyä, jotka saat, kun hankit digital signage -mainosnäytön myymälään

Digital signage -mainosnäytöt tarjoavat tehokkaan tavan markkinoida tuotteita, tarjouksia ja palveluja asiakkaille. Videoilla ja dynaamisilla sisällöillä voidaan herättää huomiota ja välittää viestejä huomattavasti paremmin kuin staattisilla mainospinnoilla, kuten mainostelineissä tai ständeissä olevilla julisteilla.

12.4.2024

1. Enemmän asiakkaita – enemmän myyntiä

Digital signage -näytöt ovat visuaalisesti houkuttelevia ja kiinnittävät ohikulkijoiden huomion. Etenkin myymälän edustalla olevien mainosnäyttöjen dynaaminen ja värikäs sisältö houkuttelee tehokkaasti potentiaalisia asiakkaita tutustumaan myymälään lähemmin.

Tutkimusten mukaan liikkuva kuva kiinnittää huomiota jopa 400 % paremmin kuin staattinen kuvapinta. Korkea huomioarvo saa ohikulkijat reagoimaan mainossisältöön ja kävijämäärät voivat kasvaa parhaimmillaan jopa 17 %.

Myymälätiloissa jo oleville asiakkaille digital signage -näytöt kertovat uutuuksista ja tarjouksista. Infonäytöt esillepanojen yhteydessä vuorostaan tarjoavat uusia ideoita sekä esittelevät asiakkaalle, miten tuotetta voi käyttää. Yhdessä ne pidentävät myymälässä vietettyä aikaa, mikä jälleen tuo tilaisuuksia lisämyynnille. Tutkimusten mukaan myynnin kasvu voi olla jopa 11,5 %, kun tuote esitellään digitaalisella näytöllä.

2. Uskollisempia asiakkaita

Liikkuvaa kuvaa sisältävät mainosnäytöt parantavat asiakkaiden kokemusta myymälässä asioinnista tarjoamalla heille hyödyllistä tietoa, opastusta ja myös viihdettä. Tämä tekee ostoskokemuksesta miellyttävämmän. Asiakas kokee ostamisen mutkattomaksi ja inspiroivaksi, mikä lisää hänen sitoutumistaan brändiin. Mahdolliseen jonottamiseen tai odotteluun kuluva aikakin koetaan lyhyemmäksi näyttöjen sisältöjä katseltaessa.

Esimerkiksi esillepanon yhteydessä olevalta interaktiiviselta infonäytöltä asiakas voi saada lisää tietoa katsomastaan tuotteesta, kuten ominaisuuksia ja käyttöohjeita sekä vinkkejä ja inspiraatiota tuotteiden käyttöön ja yhdistämiseen. Tämä auttaa asiakasta saamaan paremman kuvan tuotteesta ja tekemään informoituja ostopäätöksiä.

Hankkimalla mainosnäytön myymälään ja esittämällä interaktiivista ja visuaalisesti houkuttelevaa sisältöä tarjoat kokonaisvaltaisen kokemuksen, joka lisää asiakkaiden viihtyvyyttä ja saa heidät palaamaan yhä uudestaan. Lue lisää: Miten hankin ensimmäisen digital signage -järjestelmän?

Digital signage -näytöillä esitettävän sisällön asiakkaille jättämää muistijälkeä on tutkittu. Tutkimuksen mukaan 83 % asiakkaista pystyi palauttamaan mieleensä mainoksen tai markkinointiviestin. Luku on lähes kaksinkertainen perinteiseen mainontaan verrattuna.

3. Ajansäästöä

Digital signage -mainosnäytöillä esitettävää sisältöä voidaan päivittää ja muokata keskitetysti ja valita kuhunkin näyttöön juuri siihen tarkoitettu sisältö. Ajansäästö on merkittävä, kun vertailukohtana ovat mainosjulisteet, jotka pitää fyysisesti vaihtaa jokaisessa myymälässä. Kun kaikkia näyttöjä voidaan hallita yhdellä ohjelmalla, vältytään epäyhdenmukaisuuksilta eri myymälöiden välillä ja säästetään aikaa.

Ajastamalla kampanjat alkamaan ja päättymään automaattisesti vältytään vanhojen tarjouksien kummittelulta kampanjan loppumisen jälkeen. Lisäksi järjestelmä antaa mahdollisuuden reagoida nopeasti muuttuviin markkinointitarpeisiin tai yllättäviin tilanteisiin. Esimerkiksi kesken kampanjan loppuneen tuotteen tilalla myytävästä tuotteesta voidaan informoida nopeasti myymälän näytöillä. Joskus taas saattaa ilmaantua odottamaton myyntitilaisuus jollekin tuotteelle tai palvelulle. Klassinen esimerkki on se, että sateen yllättäessä sateenvarjojen kauppa käy kuin rajuilma sillä, joka ehtii ensimmäisenä mainostamaan sateenvarjoja.

4. Tehokkaampaa markkinointia

Myymälän mainosnäytöt antavat työkaluja reaaliaikaiseen ja kohdennettuun markkinointiin. Mainos tavoittaa asiakkaan otollisimmalla hetkellä, jolloin se voi vastata asiakkaan tarpeeseen ja herättää ostosignaalin.
DS-järjestelmässä sisältöjä voidaan päivittää ja muokata nopeasti vastaamaan ajankohtaisia tapahtumia, trendejä tai asiakastarpeita. Näytöillä voidaan esittää esimerkiksi päivän tai jopa tietyn vuorokaudenajan mukaan räätälöityjä tarjouksia, jotka osuvat asiakkaan hyvinkin spesifiin tarpeeseen.

Mainosnäyttöjen sijoittelulla voidaan tehostaa myymälän tilankäyttöä ohjaamalla asiakkaita tietyille alueille, jonne he eivät muuten ehkä löytäisi. Kiinnostava sisältö sopivasti sijoitetulla näytöllä voi saada asiakkaan pysähtymään ja kiinnittämään huomionsa esimerkiksi haluttuun esillepanoon tai tarjoukseen.

Markkinointia voidaan myös personoida eri kohderyhmille esittämällä erilaisia sisältöjä eri asiakassegmenteille. Relevantti ja ajankohtainen sisältö lisää markkinoinnin tehokkuutta ja parantaa asiakaskokemusta.

Lue myös: Miten teen hyvää myymälämarkkinointia? Ota digital signage avuksi!

5. Vahvempi brändi

Yhdistämällä visuaalisesti houkuttelevaa sisältöä, yhtenäistä brändiviestintää ja vuorovaikutteista brändikokemusta, digital signage -järjestelmä luo positiivisen ja mieleenpainuvan vaikutelman.

Kaikissa myymälöissä esitettävän sisällön yhtenäinen ilme, kuten brändin tunnusomaiset värit ja fontit, muodostavat brändiä vahvistavan, yhtenäisen visuaalisen identiteetin. Kohdennettu sisältö ja johdonmukainen visuaalisten elementtien käyttö auttavat luomaan positiivisen ja tunnistettavan brändikokemuksen.

Infonäytöt tarjoavat myös hyvän mahdollisuuden kertoa brändin tarinaa, historiaa ja arvoja visuaalisesti ja vaikuttavasti. Tuotetietojen ja asiakaskokemusten jakaminen sekä vuorovaikutteiset sisällöt puolestaan auttavat luomaan vahvemman yhteyden asiakkaisiin ja sitouttamaan heitä brändiin. Esimerkiksi tuotteen yhteydessä esitettävä, tarinallinen brändivideo on omiaan muodostamaan tunneyhteyden tuotteen ja asiakkaan välille ja siten suuremman tarpeen.