Miten sähköiset hintalaput ratkaisevat Omnibus haasteesi?

Sähköiset hintalaput voivat auttaa yritystä noudattamaan Omnibus-direktiiviä pitäen samalla huolta hyvistä asiakassuhteista.

3.5.2024

Nykypäivänä  vähittäiskaupan  ympäristö  kehittyy nopeasti. Omnibus-direktiivin kaltaisten säännösten noudattaminen, erityisesti kuluttajan oikeuksien osalta voi aiheuttaa jälleenmyyjille merkittävää päänvaivaa. Ratkaisut, kuten digitaaliset hintalaput (ESL), tarjoavat varteenotettavan tavan varmistaa säännösten vaatimusten noudattaminen.

Omnibus-direktiivin ymmärtäminen

Omnibus-direktiivi astui voimaan 1.1.2023 tarkoituksena antaa kuluttajille selkeää ja reilua tietoa tuotteiden hinnoista ostoksilla ollessaan. Direktiivi suojelee kuluttajia varsinkin tarjousten osalta, jotta he pystyvät helposti vertailemaan tarjoushintaa normaaliin hintaan. Oletetaan, että kauppa mainostaa puoleen hintaan lenkkareita, joiden hinta oli edellisenä päivänä 200 euroa. Kampanjaa edeltävän 30 päivän aikana niitä kuitenkin myytiin halvimmillaan 100 eurolla, joten vertailuhinnaksi, josta alennus lasketaan, on ilmoitettava 100 euroa. Ratkaisevaa on siis edellisen 30 päivän alin hinta. Tämä estää jälleenmyyjiä nostamasta hintoja juuri ennen alennuskampanjaa luodakseen illuusion kuluttajalle alennuksesta.

Jälleenmyyjien on noudatettava näitä ​​vaatimuksia sanktion uhalla. Ensisijaisesti kuluttajalla on oikeus vaatia alennusta, jos myyjän esittämä harhaanjohtava hinta on selkeästi vaikuttanut ostopäätökseen. Astetta kovempana rangaistuksena myyjälle voi langeta sakko, jos hän on tarkoituksella tai huolimattomuuttaan rikkonut kuluttajansuojalakia. Erityisen vakavaa rikkomusta voidaan rangaista sakolla, joka voi olla jopa 4% liikevaihdosta. Paine Omnibus-direktiivin noudattamiselle on siis tarkoituksella kova, mutta se ei ole aina välttämättä helppoa. 

Mitä haasteita Omnibus-direktiivi aiheuttaa jälleenmyyjille?

Kuluttajien suojaamiseen tähtäävä 30 päivän Omnibus-hintasääntö voi olla haastava varsinkin kauppiaalle, jolla on fyysisten myymälöiden ketju. Jos kauppias haluaa tuotteiden hintojen olevan samat joka myymälässä, paperisten hintalappujen kanssa pelatessa tämä on työlästä. Virhemarginaali on suuri, kun henkilökunta vaihtaa tuotteiden hintalappuja jokaisessa myymälässä manuaalisesti. Suomessakin yritykset ovat saaneet sanktioita tästä johtuen, vaikka monessa tapauksessa kyse on vahingosta. Verkkokaupassa hinnan saa päivitettyä automaattisesti, mutta fyysisessä myymälässä alin hinta pitää saada myös hintalapulle asti. 

30 päivän säännön toteuttaminen käytännössä on pääasiassa myymälän henkilökunnan vastuulla. Tämä edellyttää henkilökunnan kunnollisen kouluttamisen, joka vaatii yritykseltä resursseja. Sääntöjen yhtenäinen noudattaminen on helpompaa verkkokaupassa, sillä järjestelmä tekee tasan sen mitä siltä pyydetään. Mahdollisuus virheille ja sitä kautta rahallisiin sanktioihin on pienempi. Epäjohdonmukaisuus hinnoittelussa voi vähentää asiakkaiden luottamusta ja halua asioida myymälässä. Puskaradion kautta asiat leviävät nopeasti, jolloin yritykselle voi koitua mainehaittaa. Kun kuluttajan luottamus on kerran menetetty, sitä on vaikea saada enää takaisin.

Digitaalisten hintalappujen hyödyntäminen

Digitaaliset hintalaput voivat toimia apuvälineenä yritykselle, joka haluaa noudattaa Omnibus-direktiiviä helposti ja vaivattomasti. Alla on listattuna erilaisia tapoja, miten digitaalisia hintalappuja voi hyödyntää direktiiviystävällisessä hinnoittelussa ja hyvissä asiakassuhteissa. 

Hinnoittelun keskittäminen

Digitaaliset hintalaput voivat olla keskeinen osa jälleenmyyjien pyrkimyksessä varmistaa esillä olevan hinnan oikeellisuus. Yhdistämällä digitaaliset hintalaput kassajärjestemään, kauppiaalla on keskitetty alusta hallita hintatietoja yhtenäisesti kaikissa myymälöissään. Integroimalla digitaaliset hintalaput osaksi hinnoittelun tietokantoja ja varastonhallintajärjestelmiä, jälleenmyyjät voivat varmistaa hintojen oikeellisuuden. Näin he voivat vähentää inhimillisen virheiden tai hintaerojen todennäköisyyttä, jotka voivat johtaa säännösten, kuten 30 päivän hintasäännön, noudattamatta jättämiseen.

Mahdollisuus dynaamiseen hinnoitteluun

Digitaaliset hintalaput ovat kauppiaalle portti dynaamisen hinnoittelun tarjoamiin hyötyihin. Dynaaminen hinnoittelu digitaalisten hintalappujen kanssa auttavat kauppiasta vastaamaan helpommin muuttuviin markkinaolosuhteisiin, kilpailijoiden hinnoitteluun ja asiakkaiden kysyntään. Omnibus-direktiivi tuo tähän silti oman haasteensa, sillä alkuperäisen hinnan tulee olla sama ainakin 30 päivän ajan. Jos tuotteen hinta muuttuu automaattisesti eri markkinatekijöiden perusteella, saattaa alkuperäinen hinta olla alhaisempi uuteen hintaan verrattuna. Tuote voi jäädä kuluttajalta hyllyyn, sillä hän joutuisi maksamaan tuotteesta juuri sillä hetkellä enemmän. Ideaalitilanteessa tämä tietenkin toimii päinvastoin, eli kuluttajalle ostohetki on otollinen, kun tuotteen hinta on aiempaa halvempi. 

Asiakkaiden luottamuksen lisääminen

Läpinäkyvät hinnoittelukäytännöt ovat todella tärkeitä asiakkaiden luottamuksen ja uskollisuuden kannalta. Digitaalisten hintalappujen avulla vähittäiskauppiaat voivat tarjota kuluttajille selkeää ja tarkkaa hintatietoa, mikä vähentää väärinkäsityksiä ja riskiä hinnoittelueroista aiheutuvia riitoja. Hinnoittelun läpinäkyvyyttä edistämällä vähittäiskauppiaat voivat rakentaa vahvempia suhteita asiakkaisiin ja varmistaa, että he haluavat asioida myymälässä uudestaankin. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että digitaalisilla hintalaput voivat auttaa jälleenmyyjiä selviytymään Omnibus-direktiivin kaltaisten säädösten viidakosta. Hinnoitteluprosessien yksinkertaistaminen, dynaaminen hinnoittelu ja läpinäkyvyyden lisääminen ovat kaikki digitaalisten hintalappujen avulla tulevia hyötyjä. Digitaaliset hintalaput tarjoavat kattavan ratkaisun vähittäiskauppiaille, jotka pyrkivät noudattamaan vaatimuksia ja edistämään samalla vähittäiskauppansa kasvua.