Miten konvertoin kauppakäytävältä? Huomioi nämä kolme asiaa!

Miten saat ihmiset kauppakäytävältä juuri omaan myymälääsi? Me kerromme sen sekä miten digital signage liittyy asiaan.

16.5.2024

Tässä artikkelissa opit:

  • miten teet erottuvampaa markkinointia
  • millainen sisältö toimii parhaiten
  • miten voit jatkuvasti parantaa mainontasi tehoa

Kauppakeskuksessa asioivat ihmiset ovat myymälöiden kannalta parasta asiakaskuntaa. Kauppakeskukseen tullaan paitsi ostamaan jotain tiettyä asiaa, myös viettämään aikaa ja katsomaan tarjontaa. Ihmiset ovat siis ainakin jossain määrin herkistyneitä ostamaan. Miten tämä ostohalukkuus sitten saadaan muuttumaan myynniksi?

Ensinnäkin on syytä muistaa, että kauppakäytävä on markkinoinnin taistelukenttä. Kaikki sen varrella olevat liikkeet koettavat omalla mainonnallaan houkutella ihmisiä asioimaan juuri heidän myymälässään. Eikä pelkästään mainonnalla. Potentiaalisten asiakkaiden ensivaikutelma myymälästä muodostuu jo ennen kuin he ovat astuneet edes sisälle myymälään. Usein vaikutelma jää kokonaan muodostumatta, koska mikään myymälän julkisivussa ja edustassa ei kiinnitä huomiota. Siksi ensimmäinen neuvomme onkin:

Tee erottuvampaa markkinointia

Kauppakäytävällä kulkevalla henkilöllä on vain hetki aikaa tehdä havaintoja myymälästä. Siksi myymälän täytyy vangita ohikulkijan mielenkiinto nopeasti, ja siihen tarvitaan erottuvaa markkinointia.

Tavallinen suomalainen ihminen altistuu hiukan asuinpaikasta riippuen tuhansille markkinoinniksi ja mainonnaksi laskettaville viesteille päivässä. Kilpailu huomiostamme on siis kovaa. Hyväkin mainos voi jäädä tässä rumputulessa huomaamatta. Silloin itse viestiä tärkeämmäksi muodostuu tapa, jolla viesti meille esitetään. Staattinen mainospinta alkaa olla jo seinäpaperiksi luokiteltavaa eli se ei herätä meissä mielenkiintoa. Sen sijaan liikkuvan kuvan lumo pitää pintansa, koska liike itsessään kiinnittää ihan tahtomattammekin huomiomme. Tutkimusten mukaan liikkuva kuva kiinnittää huomiota jopa 400 % paremmin kuin liikkumaton, painettu tai tekstattu mainosjuliste.

Kauppakäytävällä kulkeva ihminen huomaa siis merkittävästi paremmin videomuodossa esitettävän mainonnan. Videot myymälän ikkunoista näkyvillä näytöillä voivat kiinnittää ohikulkijan huomion, mutta vielä tehokkaampi on liikkeen edustalla oleva näyttö, joka on suoraan kulkijan katseen suunnassa. Tähän on olemassa valmis tuote – edullinen, kustannustehokas, kevyt ja helposti siirrettävä Digitaalinen A-ständi.

Luo puhuttelevampaa sisältöä

Asiakkaan päässä tapahtuva ostoprosessi kulkee suunnilleen näin. Kun huomaamme itseämme kiinnostavan tuotteen, aivojen palkintokeskukset aktivoituvat ja herättävät ostohalukkuuden. Tuotteen hinta vastaavasti jarruttaa tätä halukkuutta. Suoritamme mielessämme nopean arvion, onko tuotteen tarjoama hyöty tai nautinto suurempi kuin rahoista luopumisen aiheuttama tuska. Jos näin on, kaupat syntyvät.

Helpoin, mutta myös lyhytnäköisin tapa lisätä ostohalukkuutta on keskittyä hintaan. Halvalla hinnalla voi myydä melkein mitä tahansa, mutta se tie on lyhyt. Kannattavampaa on myydä tavaraa kunnollisella katteella. Silloin pitää pyrkiä kasvattamaan asiakkaan kokemusta tuotteen tarpeellisuudesta tai vielä parempaa, saada asiakas luomaan tuotteeseen tunneside, jolloin hinta saattaa kokonaan menettää merkityksensä.

Tunnesiteen muodostumista asiakkaan ja tuotteen välille voidaan edesauttaa tuomalla esiin tuotteen antama lisäarvo. Kokemus lisäarvosta on yksilöllinen ja muodostuu henkilön omista toiveista ja haluista. Lisäarvo voi olla välitön, tuotteen antama hyöty tai se voi olla välineellinen. Esimerkiksi merkkituotteissa kuluttaja ei osta pelkää tuotetta, vaan sen edustaman brändin ja kaikki siihen kiinnittyvät mielleyhtymät.

Verkkokaupassa on ollut helppo videoiden välityksellä luoda tuotteille lisäarvoa tuomalla esille tuotteen ominaisuuksia, käyttöyhteyksiä ja ennen kaikkea visuaalista kerrontaa, joka vahvistaa tuotteen imagoa. Fyysisessä myymälässä video ei ole ollut yhtä natiivisti saatavilla, mutta nyt tilanne on muuttunut. Digital signage tarjoaa mahdollisuuden videon käyttämiselle markkinoinnissa ja erilaisia ratkaisuja on tarjolla edullisista entry level -tuotteista kokonaisiin digital signage -järjestelmiin.

Testaa ja pyri koko ajan parempaan

Markkinointia on monenlaista – joku toimii, joku ei. Eikä kyse ole edes siitä, että toinen markkinointiviesti tai esitystapa olisi selvästi huonompi. Mainoksen teho riippuu monesta tekijästä, kuten kohderyhmästä, visuaalisesta ilmeestä tai viestin sisällöstä. Kun tavoitteena on houkutella asiakkaita kauppakäytävältä, mukaan tulee lisää muuttujia, esimerkiksi mainoksen kesto.

Mainonta ei kuitenkaan saisi olla ihan lottoa, eikä sen tarvitsekaan olla. Myymälässä tai sen edustalla olevat mainosnäytöt tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden erilaisten mainosten yksinkertaiseen A/B-testaamiseen. Esittämällä erilaisia versioita samasta mainoksesta, voidaan selvittää, mikä niistä toimii parhaiten.

Ennen testausta on tärkeää määrittää, halutaanko selvittää mikä mainosversio houkuttelee eniten asiakkaita myymälään tai mikä versio saa aikaan enemmän myyntiä. Luo sitten kaksi tai useampia erilaisia mainosversioita, joilla on selkeitä eroja esimerkiksi sisällössä, visuaalisessa ilmeessä, kestossa tai kohderyhmässä. Esittämällä näitä versioita vertailukelpoisina ajankohtina ja vertailemalla sitten konversioprosenttia tai myyntimääriä, huomataan, mikä versioista tuotti parhaan tuloksen.

Testin voittaja ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti paras mainos, jota sitten ajetaan maailman tappiin, vaan ainoastaan paras testatuista versioista. Niinpä testaamista on syytä jatkaa säännöllisesti ja etsiä aina parempia ja tehokkaampia tapoja saada lisää asiakkaita myymälään.

Erilaisten mainosversioiden tuottaminen voi kuulostaa kalliilta, mutta ei todellisuudessa ole sitä. Videosisältöjen tekemiseen on olemassa ratkaisuja, joiden avulla mainosvideoita voi tuottaa lähes automaattisesti.

Lisää digital signagesta ja sen tehokkaasta käytöstä voit lukea seuraavista artikkeleista.

Vinkit pähkinänkuoressa

Kiinnitä kauppakäytävällä ohikulkijoiden huomio liikkuvan kuvan pysäytysvoimalla.

Luo mainossisältöjä, jotka luovat tuotteelle lisäarvoa ja synnyttävät asiakkaan ja tuotteen välille tunnesiteen.

Testaa jatkuvasti mainosten tehoa ja kehitä niitä tulosten perusteella paremmiksi.