Sähköinen hintalappu dynaamisen hinnoittelun mahdollistajana myymälässä

Sähköinen hintalappu on oleellinen osa dynaamisen hinnoittelun kokonaisuutta, jolla yritys voi maksimoida tuotot ja lisätä asiakastyytyväisyyttä.

23.4.2024

Dynaamisella hinnoittelulla tarkoitetaan menetelmää, jossa tuotteiden tai palveluiden hintoja muutetaan jatkuvasti eri tekijöiden, kuten kysynnän, kilpailutilanteen, sesonkien ja jopa yksittäisten asiakkaiden käyttäytymisen perusteella. Se mahdollistaa joustavan hinnoittelun, jonka avulla yritys voi optimoida tuottojaan ja vastata markkinoiden muutoksiin reaaliajassa. Eri tutkimukset osoittavat, että dynaaminen hinnoittelu voi kasvattaa tuloja jopa 30 prosentilla ja lisätä voittomarginaaleja noin 11 prosentilla. Kuluttajamaailmassa dynaaminen hinnoittelu on ollut jo vuosikymmeniä hotellien ja lentoyhtiöiden käytössä, lisäksi verkkokaupoissa tämä järjestelmä on laajalti yleistynyt. 

Fyysisillä myymälöillä ei ole ollut pitkään mahdollisuutta hyötyä verkkokauppojen tavoin dynaamisesta hinnoittelusta. Kiinteät hinnat ovat olleet kultainen standardi ja henkilökunnalla on kulunut turhaa työaikaa perinteisten paperisten hintalappujen vaihtamiseen. Prosessi on erityisen turhauttava varsinkin, jos laput pitää vaihtaa hetken päästä taas uudestaan ja aika on pois varsinaisesta myyntityöstä. Myös inhimilliset virheet moninkertaistuvat, kun hintoja naputellaan lapuille käsin. Tämä taas voi johtaa pettyneisiin asiakkaisiin, jotka eivät välttämättä enää haluakaan ostaa tuotetta. Sähköinen hintalappu mahdollistaa tuotteiden hintojen päivittämisen digitaalisesti muutamassa sekunnissa.

Sähköinen hintalappu osana dynaamista hinnoittelua

Electronic Shelf Label (ESL) -järjestelmät koostuvat tyypillisesti myymälähyllyihin kiinnitetyistä digitaalisista hintanäytöistä, tukiasemasta sekä taustajärjestelmästä. Näytöt voidaan päivittää keskitetysti. Sähköiset hintalaput ovat välttämätön osa dynaamista hinnoittelua, joka mahdollistaa hinnan muuttamisen myymälässä välittömästi tarpeen mukaan.  Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa tietyn tuotteen kysyntä kasvaa odottamattomasti. Otetaan tähän nyt klassinen esimerkki sadekuurosta, joka alkaa yllättäen sataa ihmisten niskaan ja he ryntäävät kauppaan ostamaan sateenvarjoja. Mikäli käytössä on dynaaminen hinnoittelujärjestelmä, saadaan tuoteen hinta muuttumaan äkisti kasvaneen kysynnän johdosta jopa automaattisesti. 

Sähköiset hintalaput voidaan myös tarvittaessa kytkeä kiinni myymälän kassa- tai tuotejärjestelmään, jolloin hintalaput päivittyvät automaattisesti hinnoittelun muuttuessa. Myymälän inventaariossa tapahtuviin jatkuviin muutoksiin voidaan dynaamisen hinnoittelun avulla reagoida nopeammin. Vähissä olevan tuotteen hintaa voidaan nostaa ja vastaavasti hyllyssä pölyttymässä olevasta tuotteesta voidaan tehdä asiakkaan silmissä houkuttelevampi laskemalla sen hintaa. Tällainen nopea reagointi auttaa yritystä hyödyntämään kysynnän äkillistä kasvua ja maksimoimaan myyntituottoja.

Nopea reagointi kilpailijoiden hintoihin

Dynaamisen hinnoittelun avulla yritys voi tehdä nopeampia toimenpiteitä kilpailutilanteen muuttuessa, jolloin muuttuneen hintatiedon esittämiseen tarvitaan sähköinen hintalappu. Jos kilpailija esimerkiksi laskee joidenkin tuotteidensa hintaa, yritys voi reagoida nopeammin vastaavalla hinnanalennuksella omiin tuotteisiinsa. Tämä strategia auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä ja houkuttelemaan asiakkaita omaan myymäläänsä kilpailijansa sijasta. 

Kampanjoiden ja tarjousten helppo toteuttaminen

Dynaaminen hinnoittelu tekee kampanjoiden ja tarjousten toteuttamisesta vaivatonta. Kauppias voi muuttaa hintoja hetkessä esimerkiksi alennusmyynnin aikana ja palauttaa ne normaaleiksi kampanjan päätyttyä. Tämä joustavuus mahdollistaa nopean reagoinnin markkinatilanteeseen ja auttaa yrityksiä houkuttelemaan asiakkaita erilaisilla tarjouksilla. Suomen kaupalliseen kalenterivuoteen on tullut Yhdysvalloista monia uusia tarjoussesonkeja, joiden mahdollisuudet ja voitot ovat saattaneet mennä monilta aikaisemmin sivu suun. Hintojen nopea vaihtelu perinteisin keinoin voi viedä liikaa aikaa, jolloin ikkuna on jo sulkeutunut. Dynaamisen hinnoittelun ja sähköisten hintalappujen kanssa näihin tilaisuuksiin pääsee käsiksi muutamassa sekunnissa. 

Dynaaminen hinnoittelu on tehokas strategia, joka auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä alati muuttuvilla markkinoilla. Digitaaliset hintalaput ovat keskeinen osa tätä strategiaa, sillä niiden avulla nopea ja joustava hinnanmuutos tapahtuu reaaliajassa.  Perinteiset hintalaput jäävät tässä vertailussa auttamattomasti jalkoihin niiden kömpelyyden ja vaivalloisuuden takia. Sähköisten hintalappujen ansiosta yritykset voivat optimoida hinnoitteluaan ja vastata markkinoiden nopeisiin muutoksiin luoden parempia asiakaskokemuksia.